banknoty stuzłotowe

Czy psychoterapia może zostać wliczona w koszty uzyskania przychodu?

Psychika ludzka reaguje na przeróżne bodźce pochodzące z otoczenia. W XXI wieku nasz umysł jest szczególnie narażony na działanie szkodliwych czynników, do których z pewnością możemy zaliczyć nieustanny pośpiech, chęć szybkiego rozwoju, problemy finansowe, wysoką odpowiedzialność czy charakter pełnionych obowiązków zawodowych. O ile z początku traktujemy problemy jako nieodłączną część życia codziennego, o tyle z czasem ich wpływ na nas zaczyna być tak odczuwalny, że zmieniamy sposób postrzegania rzeczywistości. To najwyższy czas, by udać się do psychoterapeuty — ale czy usługę tę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Pracodawco! Wyślij pracownika na terapię — to Ci się opłaci

Obecnie wiele zawodów wiąże się z ciągłym stresem, na który wpływa wspomniana wcześniej wysoka odpowiedzialność, obawa przed zwolnieniem, widmo bankructwa itp. Coraz częściej spotykamy się także z tzw. wypaleniem zawodowym, czyli między innymi znacznym spadkiem motywacji. Wszystko to może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na funkcjonowanie działalności gospodarczej, a tym samym na zauważalny spadek dochodów. To czas, by pomyśleć racjonalnie i wysłać pracowników, którzy tego potrzebują, na psychoterapię.

Odpowiednio uargumentowany wydatek na psychoterapię może zostać wliczony w koszty uzyskania przychodu. Potwierdzeniem tego są decyzje wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zakup pakietów medycznych dla pracowników

Opierając się o uzasadnienie pisma wnioskodawców o sygnaturze 0114-KDIP3-1.4011.252.2019.3.EC oraz 0111-KDIB2-1.4010.227.2019.1.AT, jasno możemy stwierdzić, że zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz ich rodzin można wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Dzięki dostępnym pakietom pracownicy zmniejszą swój okres nieobecności w pracy, a dodatkowo ich motywacja oraz relacje z pracodawcą ulegną poprawie, co będzie miało wpływ na przychody firmy. W ramach pakietu medycznego można opłacić pracownikom wizyty u psychoterapeuty.
Usługi medyczne dla kadry kierowniczej

Kadra kierownicza jest bezpośrednio odpowiedzialna za funkcjonowanie działalności gospodarczej. Ze względu na stres, wysoką odpowiedzialność lub pogorszony stan zdrowia kadra może negatywnie wpłynąć na przychód firmy. Z tego też powodu możliwe jest zapewnienie tym pracownikom opieki zdrowotnej w postaci jednorazowej lub regularnej usługi psychoterapeuty. Opłacenie tych usług może zostać wliczone w koszty uzyskania przychodów.

wizyta u psycholożki

Działalność z ciągłym ryzykiem wypadkowości

Pracownicy, którzy mają ciągłe ryzyko wypadkowości w miejscu pracy (np. są to osoby zatrudnione w kopalniach), powinni liczyć na wsparcie psychologiczne. Tę pomoc warto oferować w szczególności uczestnikom wypadków, jak i świadkom takich zdarzeń czy rodzinie pracownika. Pracodawca, który opłaci takie usługi, będzie mógł wliczyć je w koszty uzyskania przychodów.

Psychoterapeuto! Podnieś swoje kompetencje i wlicz to w koszty

W 2021 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał uzasadnienie do pisma o sygnaturze 0115-KDIT3.4011.774.2021.2.KP, w którym stwierdził, że wydatek na terapię własną będącą elementem uzyskania certyfikatu zawodowego może zostać wliczony w koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni uargumentowała pismo faktem, że uzyskany certyfikat zawodowy poprawi jakość świadczonych przez nią usług, poszerzy ofertę, zwiększy prestiż jej własnego gabinetu, a to wszystko przełoży się na większą liczbę pacjentów i wyższe ceny — to z kolei stanowi fundament przychodu.

Psychoterapia nie musi oznaczać kłopotów dla firmy — wręcz przeciwnie. Pracownik dzięki terapii jest w stanie zwiększyć swoją wydajność, a to przełoży się na przychód działalności gospodarczej. Powód wliczenia w koszty usługi medycznej należy jednak odpowiednio uargumentować. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał negatywne uzasadnienie (np. 0115-KDIT3.4011.728.2022.1.JS). Jeśli masz wątpliwości, czy w Twoim przypadku będziesz mógł wliczyć psychoterapię w koszty, zgłoś prośbę o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.