LECZENIE ALKOHOLIZMU

AKTUALNIE ORGANIZUJEMY GRUPY W ZAKRESIE UZALEŻNIENIA

Po konsultacji , podjęciu terapii indywidualnej, ustaleniu diagnozy, rozpoznaniu problemów pacjenta i uzgodnieniu celów, proponujemy równolegle uczestnictwo w grupie terapeutycznej:

  • Grupa motywacyjno- terapeutyczna jest przeznaczona dla osób zainteresowanych leczeniem, rozważających wyjście z alkoholizmu lub innego uzależnienia, których celem jest zmiana funkcjonowania.
  • Grupa psychoterapeutyczna – zapraszamy do kontynuowania terapii osoby z ustabilizowaną abstynencją (po leczeniu podstawowym). Przedmiotem terapii jest dalsze zdrowienie, utrwalanie zmian psychologicznych, w obszarach życia i rozwój osobisty.