zdezorientowany

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Od kilku lat obserwuje się gwałtowny rozwój różnorodnych form oddziaływań terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego. Opublikowano wiele wiarygodnych badań naukowych potwierdzających skuteczność nurtów psychoterapeutycznych. Jednym z najbardziej efektywnych jest psychoterapia psychodynamiczna. Interpretuje ona procesy emocjonalne pacjenta świadome oraz podświadome, które często są ze sobą sprzeczne. Prowadzi to do uczucia przytłoczenia i powstania błędnych schematów myślenia, wywołujących cierpienie psychiczne, które manifestuje się m.in. stanami lękowymi czy depresyjnymi. Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna jest obecnie jedną z najbardziej efektywnych oraz najczęściej zalecanych metod terapii problemów psychologicznych? Odpowiedzi udzielimy w dzisiejszym wpisie.

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

„Problem dobrze ujęty to problem w połowie rozwiązany.” – Charles Kettering

Człowiek, oprócz świadomości odpowiadającej za jego racjonalne i przemyślane zachowania, kieruje się również podświadomością. To właśnie tutaj znajdują się, często błędne, schematy myślenia, które nieświadomie wpływają na sposób postrzegania przez niego otoczenia, jego postawę życiową oraz podejmowane decyzje.

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest złagodzenie konfliktu emocjonalnego pacjenta będącego źródłem uciążliwych objawów psychologicznych oraz tych manifestujących się fizycznie. Nurt ten opiera się na zasadach klasycznej psychoanalizy, dlatego konieczne jest wypracowanie relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą w trakcie trwania leczenia.

Zadaniem psychoterapeuty jest wykrycie braku zgodności emocjonalnej pacjenta w konflikcie pomiędzy jego świadomością a podświadomością. Nowe rozumienie sytuacji stanowi bazę do wprowadzenia korzystnych zmian, opartych na stopniowym przetworzeniu ukształtowanych, błędnych sposobów myślenia.

mężczyzna zrezygnowany

Psychoterapia psychodynamiczna – do kogo jest kierowana?

Ten nurt psychoterapii kierowany jest do wszystkich osób, którym zależy na trwałej poprawie swojej struktury psychicznej. Szczególnie skuteczny może okazać się w przypadku:

 • depresji,
 • zaburzeń lękowych (uogólnione zaburzenia lękowe, fobie społeczne czy zespół stresu pourazowego),
 • zaburzeń osobowości (paranoiczne, narcystyczne, obsesyjno-kompulsywne),
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia czy zespół nocnego jedzenia),
 • zaburzeń nastroju (niskie poczucie własnej wartości, epizody manii),
 • uzależnień (wyłącznie po zakończonej terapii uzależnień i kilku miesiącach bez spożywania substancji uzależniających).

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej

Podczas psychoterapii psychodynamicznej pacjent zdobywa wiedzę na temat swoich błędnych schematów myślenia, które w znaczącym stopniu wpływają na jego codziennie funkcjonowanie. Uczy się również nowych, pozytywnych wzorów reagowania oraz zachowania w obliczu sytuacji stresujących i kryzysowych. Psychoterapia psychodynamiczna może zwiększyć m.in.:

 • poczucie własnej wartości oraz zdolność do samoakceptacji,
 • zdolność do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i bolesnymi doświadczeniami,
 • zdolność do empatii, co przekłada się poprawę relacji interpersonalnych,
 • zdolność do samouspokajania,
 • poczucie bezpieczeństwa oraz przekonania o swojej wewnętrznej sile.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym polega na zestawieniu konfliktów emocjonalnych pomiędzy świadomością a podświadomością. Wymaga to refleksji nad indywidualnymi, nieświadomymi mechanizmami działania, które kierują nami w życiu codziennym. Psychoterapeuta pomaga w zaakceptowaniu rzeczy, których nie możemy zmienić (np. bolesnych doświadczeń z przeszłości) oraz uczy zdolności radzenia sobie z rzeczami pozostającymi w zasięgu naszego wpływu (sytuacji stresowych, kryzysowych oraz patrzenia na siebie łagodnym okiem podczas przezwyciężania tych problemów).

Decyzja o podjęciu psychoterapii inicjuje podróż w głąb samego siebie. Zadanie to wymaga odwagi, jednak wytrwałość prowadzi do znacznej poprawy jakości życia.