psychoterapia systemowa rodzin

Psychoterapia w nurcie systemowym

Psychoterapia pozwala radzić sobie z problemami natury emocjonalnej. Często trudności w obszarach życia osobistego czy zawodowego można rozwiązać samodzielnie lub przy pomocy wsparcia bliskich. Zdarza się jednak, że problematyczne sytuacje przekraczają nasze możliwości przystosowawcze, a negatywne emocje z nimi związane wywołują objawy psychosomatyczne. Niekiedy poczucie bezsilności i bezradności w obliczu stresujących wydarzeń powoduje wrażenie utraty kontroli nad własnym życiem oraz utrudnia codzienne funkcjonowanie. Wtedy warto sięgnąć po pomoc specjalisty.

psychoterapia rodzinPsychoterapia czerpie z wielu dziedzin, od medycyny po nauki społeczne oraz humanistyczne. Wyróżniamy różne nurty leczenia trudności emocjonalnych o udowodnionej naukowo skuteczności. Do najpopularniejszych zalicza się terapię psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt, skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz terapię systemową, której poświęcony będzie dzisiejszy wpis.

Czym jest i na czym skupia się psychoterapia systemowa?

Psychoterapia systemowa opiera się na założeniu, że każda osoba funkcjonuje w różnych systemach, które wpływają na stan emocjonalny wszystkich jej członków. Ukazuje człowieka jako jednostkę w relacjach z innymi ludźmi. Ma na celu zidentyfikowanie głęboko zakorzenionych, niezdrowych wzorców, które powodują stres oraz konflikty z członkami danej grupy. Psychoterapia systemowa wpływa na poprawę dynamiki interakcji i budowanie prawidłowych relacji oraz zachowań w różnych systemach. Zadaniem psychoterapeuty jest wnikliwa obserwacja i rozmowa, podczas której analizuje on konflikty oraz szuka ich źródeł. Na podstawie tego proponuje możliwe rozwiązania problemów oraz zachęca do wykonywania pomocnych zadań pomiędzy sesjami. Warto również wspomnieć, że psychoterapia systemowa najczęściej skupia się na rodzinach, a tym samym na poprawie relacji i komunikacji między wszystkimi jej członkami.

Psychoterapia systemowa rodzin

“Rodzina może rozpaść się na różne sposoby. Wystarczy źdźbło egoizmu, pech i szczypta chciwości. Ale ściśle utkana tworzy więź, której nic nie pokona.” (Jodi Picoult)
psychoterapia systemowa
Psychoterapia systemowa rodzin pomaga jej członkom nauczyć się skutecznego sposobu wyrażania swoich potrzeb i uczuć, czyli komunikowania z zachowaniem wzajemnego szacunku. Skutkuje to poprawą relacji oraz wzmocnieniem rodzinnych więzi. Nurt systemowy jest szczególnie polecany rodzinom, które:

 • doświadczają konfliktów międzypokoleniowych,
 • mają problem z komunikacją oraz wzajemnym brakiem szacunku,
 • muszą przystosować się do sytuacji np. pojawieniem się dziecka lub wyprowadzką dziecka z domu,
 • doświadczyły traumatycznej sytuacji, takiej jak utrata pracy, rozwód czy śmierć członka rodziny,
 • zmagają się z przystosowaniem do nowego funkcjonowania rodziny np. z osobą nieuleczalnie chorą lub niepełnosprawną,
 • mają problem z adaptacją do nowych warunków życia, np. związanych ze zmianą miejsca zamieszkania czy pracy.

Psychoterapia rodzin zalecana jest przy:

 • niepokojącym zachowaniu dzieci i młodzieży – impulsywność, nadruchliwość, problemy z koncentracją uwagi, konflikty z rówieśnikami, agresja,
 • zaburzeniach nastroju w rodzinie – apatia, dystymia, depresja,
 • zaburzeniach odżywiania – anoreksja, bulimia, jedzenie kompulsywne, zespół nocnego jedzenia,
 • uzależnieniu – alkohol, niektóre leki, narkotyki,
 • kryzysie w związku – kłótnie, oziębłość, zdrada.

Psychoterapia systemowa wpływa na poprawę relacji członków danej grupy poprzez wypracowanie nowych, prawidłowych wzorców komunikowania się. Usprawnia funkcjonowanie systemów oraz uczy, jak skutecznie radzić sobie z problematycznymi sytuacjami w przyszłości. Zdrowie psychiczne to delikatny i skomplikowany temat. Z tego powodu warto zwrócić się do specjalisty, który przeanalizuje każdą sytuację indywidualnie, a także odpowie na wszelkie pytania oraz zaproponuje możliwości rozwiązania danego problemu. Zdecydowanie się na psychoterapię wymaga odwagi, jednak jest to właściwy krok w kierunku poprawy jakości życia jednostki i całego systemu, w którym jednostka funkcjonuje.