• Konsultacja - 120 zł
  • Diagnoza uzależnienia - 120 zł (do 4 spotkań)
  • Psychoterapia indywidualna dla dorosłych (sesja 50 min.) - 120 zł
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży (sesja 50 min.) - 140 zł
  • Psychoterapia par (sesja 60 min.) - 160 zł
  • Psychoterapia grupowa (sesja 120min.) - 50 zł
  • Warsztaty: zapobieganie nawrotom, treningi umiejętności, asertywność