Oferta

Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą, podczas którego omawiany jest szczegółowo problem, z którym się zgłaszasz i co stanowi źródło Twojego cierpienia. Niejednokrotnie etap konsultacji jest rozłożony na kilka sesji. Jest to czas gdzie problem, z którym zgłasza się pacjent jest konsultowany i dobierana jest do niego najbardziej adekwatna forma pomocy. To etap wzajemnego zapoznania, zbierania wywiadu, tworzenia diagnozy. To czas, w którym zadaniem specjalisty jest zebranie wszelkich informacji na temat Twojego funkcjonowania w poszczególnych obszarach życia: rodzinnym, zawodowym, społecznym, emocjonalnym. Ważne jest, aby psychoterapeuta miał jak najwięcej informacji na temat Twojego życia, tworzonych przez Ciebie relacji, aby znaleźć podłoże i przyczynę Twoich problemów, a następnie móc dobrać najlepszą formę pomocy psychologicznej. Etap zakończenia konsultacji zawiera omówienie tzw. kontraktu terapeutycznego, który określa nad czym pacjent chce pracować, jak często będą odbywały się spotkania terapeutyczne i jak długo proces terapeutyczny będzie trwał. Ustaleniu podlegają również kwestie odwołania sesji terapeutycznych. W trakcie sesji konsultacyjnych, specjalista obserwuje również pacjenta pod kątem konieczności wdrożenia leczenia farmakologicznego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kieruje do lekarza psychiatry. Może również zlecić wykonanie testów diagnostyczno/ psychologicznych lub innych badań specjalistycznych. Wszelkie dokumentacje z przebytego leczenia psychiatrycznego, opinie psychologiczne warto zabrać ze sobą na takie spotkanie.

Psychoterapia rozpoczyna się po zakończeniu etapu konsultacyjnego. Jest to metoda służąca do leczenia zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości. Sposoby oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od sposobu pracy psychoterapeuty, od indywidualnych potrzeb pacjenta, czy wreszcie od wyznaczonego celu terapeutycznego. Sesje terapeutyczne to czas, gdzie pacjent wspólnie z psychoterapeutą poszukuje rozwiązań dla przeżywanych trudności, przygląda się swojemu funkcjonowaniu, stara się zrozumieć genezę aktualnych problemów i powody swoich reakcji. Psychoterapeuta w kontakcie z pacjentem używa różnorodnych metod, umiejętności, wiedzy psychologicznej by wspomóc zmianę terapeutyczną, jakiej potrzebuje pacjent.

Pierwsza wizyta to zawsze spotkanie konsultacyjne pozwalające zebrać niezbędne informacje na temat funkcjonowania dziecka. W sytuacji, gdy pacjentem jest dziecko pierwsza wizyta poświęcona jest wyłącznie dla rodziców. Kolejne sesje- w zależności od sytuacji przeznaczane są dla rodziców i dziecka, lub dla samego pacjenta. Dzieci uzewnętrzniają swoje problemy przez smutek, lęk, problemy wychowawcze. Objawy mogą być różne, jednak niemal zawsze za nimi stoi cierpienie i nierozwiązane trudności. Zdarza się, że rodzice nie są w stanie samemu poradzić sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania dziecka, lub zastanawiają się na ile jest ono poprawne, a na ile dysfunkcyjne, zaburzone. W takiej sytuacji warto skonsultować się ze specjalistą i zainterweniować w odpowiednim momencie. W trakcie sesji konsultacyjnej ważny jest opis przedstawianych trudności przez rodzica. Psycholog uwzględniając wywiad z rodzicem dotyczący całościowego funkcjonowania małego pacjenta (oraz obserwację dziecka) ma możliwość postawienia diagnozy, a tym samym dostosowania odpowiedniej pomocy do potrzeb dziecka. Dla specjalisty istotne będą informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w obszarze rodzinnym, szkolnym, społecznym, emocjonalnym, sposób wchodzenia w interakcje, sposób reagowania na poszczególne sytuacje, przeżywane najczęściej przez dziecko emocje. W przypadku psychoterapii dzieci ważna jest współpraca- z rodziną, szkołą, środowiskiem otaczającym małego pacjenta.

Jeśli dziecko było poddawane opiniom psychologicznym, pedagogicznym lub było pod opieką psychiatryczną- pomocna okaże się dokumentacja medyczna. W zależności od sytuacji- możliwa jest indywidualna psychoterapia dzieci lub terapia rodzinna- jeśli będzie zachodzić taka potrzeba.

Pierwsze spotkania opierają się na sesjach konsultacyjnych mających na celu zebranie wywiadu, zrozumienie trudności, z jakimi zgłasza się nastolatek, dostosowaniu odpowiedniej formy pomocy. Celem psychoterapii jest pomoc nastolatkowi w przeżywanych trudnościach, poradzeniu sobie z aktualnymi zgłaszanymi przez niego problemami. Obszary pracy z młodzieżą często dotyczą szkolnego stresu, kontaktów społecznych z rówieśnikami i innymi ludźmi, podejmowania istotnych decyzji, poczucia osamotnienia, niezrozumienia, odmienności, braku akceptacji, trudności ze zrozumieniem samych siebie, swoich emocji i potrzeb. Jest to czas, kiedy nastolatkowi mogą towarzyszyć kryzysy rozwojowe, kryzysy tożsamościowe, mogą padać pytania: Kim jestem? Czego chcę? Czego potrzebuję? Co mam zrobić? Duża część tych pytań, trudności zgłaszanych przez pacjenta- jest związana z okresem zmian, w jakich aktualnie się on znajduje. Młodzież w związku ze swoimi trudnościami może przeżywać różnego rodzaju objawy depresyjne, lękowe – w takich sytuacjach istotna jest pomoc specjalisty.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia na psychoterapię indywidualną musi zostać wyrażona zgoda rodzica/ opiekuna posiadającego pełnię władz rodzicielskich.

Jest to spotkanie z psychologiem- seksuologiem, podczas którego przeprowadzany jest szczegółowy wywiad seksuologiczny, aby zyskać jak najbardziej dokładny obraz Twoich trudności. Konsultacja seksuologiczna może mieć charakter jednorazowy, w trakcie której pacjent uzyska niezbędne, potrzebne mu informacje lub może dotyczy większej ilości spotkań- wtedy ma to charakter terapii seksuologicznej indywidualnej lub osób będących w związku. Seksuolog podejmuje się pracy z pacjentem, która dotyczy szeroko ujmowanej seksualności człowieka- np. z kobietami w okresie ciąży i połogu, w okresie menopauzalnym, z tej formy pomocy mogą korzystać osoby mające różnorodne problemy seksualne, np.: zaburzenia pożądania i podniecenia seksualnego, hiperseksualność, hipolibidemia, zaburzenia orgazmu, zaburzenia erekcji, zaburzenia seksualne związane z bólem, osoby pragnące lepiej poznać siebie i swoją seksualność, chcące czerpać większą satysfakcję ze współżycia, osoby zastanawiające się nad swoją orientacją seksualną lub tożsamością płciową.

Z konsultacji seksuologicznej może korzystać również młodzież, która w trakcie swojego rozwoju psychoseksualnego może odczuwać taką potrzebę, zdarza się również że rodzice nastolatków potrzebują informacji, w jaki sposób rozmawiać ze swoim dzieckiem, nastolatkiem o seksualności- w takim przypadku konsultacja seksuologiczna również będzie dobrym wyborem.

Ta forma pomocy przeznaczona jest dla par i małżeństw, które zmagają się z kryzysem w związku na różnorodnych płaszczyznach: problemy z komunikacją, odmienne oczekiwania, rozbieżne cele życiowe. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny, gdzie terapeuta zbiera wywiad, poznaje problemy wnoszone przez parę, stara się poznać oczekiwania każdej ze stron. Gabinet psychologiczny jest bezpiecznym miejscem, w którym para może pozwolić sobie na swobodne wyrażanie swoich emocji, uczuć, potrzeb i wspólnie z specjalistą znaleźć podłoże powstających w związku problemów. Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego pozwala zobaczyć szersze pole widzenia zgłaszanych trudności, zrozumieć źródło konfliktów, wyjaśnić kwestie sporne i znaleźć kompromis. Wiedza wyniesiona ze spotkań psychoterapeutycznych pomoże rozwiązać aktualne trudności pary, ale również przyczyni się do zapobiegania powstawania kolejnych w przyszłości. Rodzaj pracy terapeutycznej, częstotliwość spotkań dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb pary oraz zgłaszanych przez nią problemów.

Ta forma pomocy przeznaczona jest dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) lub od nałogowych zachowań typu hazard, gry komputerowe, internet, zakupy. Pierwsze spotkania rozpoczyna zebranie wywiadu oraz postawienie diagnozy. Psychoterapeuta diagnozuje objawy chorobowe, obserwuje rozwój uzależnienia i do tego dostosowuje plan terapeutyczny. Jeśli zauważyłeś, że nałóg przejmuje kontrolę nad Twoim życiem lub doświadczasz przykrych konsekwencji z tego powodu- prawdopodobnie jest to czas sięgnięcia po pomoc i przyjrzenia się tym trudnościom. W psychoterapii uzależnień ważne jest poznanie przyczyn uzależnienia, ale również nabycie sposobów i umiejętności pozwalających na walkę z nałogiem. W trakcie rozwoju uzależnienia mogą pojawiać się również trudności psychologiczne- takie jak stany apatii, obniżonego nastroju, problemy emocjonalne i lękowe. Psychoterapia uzależnień wspomaga radzenie sobie z tego rodzaju trudnościami. Ważna jest zmiana nawyków i w rezultacie- swojego życia. Psychoterapeuci uzależnień towarzyszą pacjentowi w odnalezieniu nowej, innej, bardziej satysfakcjonującej drogi życia.

Pomoc znajdą u nas również rodzina i bliscy osoby zmagającej się z nałogiem. Uzależnienie często wpływa na bliskie osoby w otoczeniu, na codzienne ich współżycie, relacje. Psychoterapia współuzależnienia dotyczy rodzin, osób dotkniętych nałogiem bliskiej im osoby. Wspólnie z psychoterapeutą pacjenci uczą się nowych, lepszych form adaptacji do często trudnej codzienności życia z osobą uzależnioną.

W trudnych sytuacjach życiowych zdarza się, że konieczne jest skorzystanie z pomocy i wsparcia. Jest to pomoc krótkoterminowa, oferowana osobom zdrowym, przeżywającym trudności w różnych obszarach życia: zawodowym, prywatnym, rodzinnym. Często do tego rodzaju pomocy kwalifikowane są osoby przeżywające żałobę, stratę bliskiej osoby, utratę pracy, straty finansowe, uczestnictwo w wypadku, doświadczające przemocy lub innej, trudnej, nierzadko nagłej sytuacji życiowej. Wsparcie psychologiczne to również forma pomocy, w której nowe okoliczności, zdarzenia powodują trudność w przystosowaniu się do zmian np. narodziny dziecka, emigracja, przejście na emeryturę. Osoby korzystające ze wsparcia psychologicznego często przeżywają kryzysy rozwojowe. Jest to sytuacja, gdzie dotychczasowe metody radzenia sobie z poszczególnymi sytuacjami przestają działać. Wywołuje to silne emocje, stany apatii, przygnębienia, lęku, niepokoju, bezradność, poczucie ogólnego dyskomfortu. Rolą psychologa jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, psychicznej. Jest to czas, gdzie w bezpiecznych warunkach możesz mówić o przeżywanych trudnościach i pojawiających się w związku z tym emocjach. Efektem spotkań ma być obniżenie napięcia i stresu oraz znalezienie innych, bardziej adekwatnych sposobów reagowania, co poskutkuje poprawą samopoczucia.

Sesje wsparcia psychologicznego mogą mieć również charakter poradnictwa psychologicznego. Z tej formy pomocy mogą skorzystać m.in. rodzice, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi, czują że brakuje im narzędzi czy umiejętności w radzeniu sobie z tym, co wnosi dziecko w życie rodzinne, chcą zadać konkretne pytania, które mają na celu usprawnienie życia całej rodziny.

Life coaching- jest to prosta i efektywna metoda pracy nad rozwojem osobistym, która zakłada również pracę w obrębie rozwoju zawodowego, podniesienie kompetencji klienta, poszerzenie jego samoświadomości, poprawienie efektywności i szybkości działania. Coaching służy osiągnięciu upragnionych rezultatów przez klienta- czy to w życiu osobistym, czy zawodowym. Zdarza się, że klient ma wyobrażenie tego, jak miałoby wyglądać jego życie, ale ma trudność w realizacji swoich pragnień. Dzięki coachowi klient rozwija swój potencjał, osiąga założone cele, znajduje rozwiązania dla swoich problemów, odkrywa własne możliwości. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań, w trakcie których klient ma szansę na głębsze zrozumienie swojej sytuacji i bardziej precyzyjne określenie celów, do których chce dążyć.

Dla kogo coching?

 • czujesz się zagubiony, nie masz planu na dalsze życie
 • nie akceptujesz siebie, porównujesz się z innymi osobami
 • przywiązujesz zbyt dużą wagę do opinii otoczenia lekceważąc swoje własne potrzeby
 • czujesz, że chcesz zmienić pracę ale nie potrafisz podjąć konkretnych działań
 • aktualna praca nie daje Ci satysfakcji
 • chcesz pracować bardziej efektywnie
 • chcesz zmiany w swoim życiu.

Mentoring rodzicielski – Zapraszamy rodziców szukających odpowiedzi na pytania dotyczące procesu wychowawczego ich pociech, chcących zrozumieć i zbudować satysfakcjonującą relację ze swoim dzieckiem. Mentoring rodzicielski pozwala odpowiedzieć na szereg pytań, np.: jakim rodzicem chcę być? Jak poradzić sobie z emocjami, których doświadczam w kontakcie z dzieckiem? Jak reagować na konkretne zachowanie mojego dziecka? Mentoring rodzicielski uczy sposobów radzenia sobie z emocjami, usprawnia rozwiązywanie konfliktów między rodzicem a dzieckiem, pozwala rozszerzać umiejętności rodzicielskie, które sprzyjają dobremu wychowaniu i korzystnemu rozwojowi dziecka. Rodzic w trakcie mentoringu rodzicielskiego nabywa zdolności komunikacyjne, uczy się wyznaczać dziecku granice, ma większe zrozumienie swojego funkcjonowania i jego wpływu na dziecko.

Brainspotting to innowacyjna metoda terapeutyczna, oparta na zrozumieniu połączenia między naszym umysłem a ciałem. Terapia ta pozwala odkrywać i rozwiązywać głęboko zakorzenione traumy, trudne emocje oraz ograniczające przekonania. W procesie brainspottingu wykorzystywane są punkty wizualne, zwane brainspotami, które stanowią klucz do odblokowania i uwolnienia emocjonalnych blokad. Za pomocą techniki brainspottingu terapeuta będzie Cię prowadził przez proces, podczas którego odkryjesz źródła swoich trudności, a następnie będziesz mógł je zintegrować i przetransformować.

Korzyści płynące z brainspottingu są niezwykle szerokie. Dzięki tej terapii możesz doświadczyć:

 • Uwolnienia od traumy i lęków,
 • redukcji stresu i napięcia,
 • poprawy samopoczucia i poczucia własnej wartości,
 • zwiększenia koncentracji i skupienia,
 • odblokowania kreatywności i potencjału osobistego,
 • poprawy jakości snu i ogólnego samopoczucia,

Brainspotting to:

 1. Uwolnienie od emocjonalnych traum: Brainspotting pomaga w identyfikacji i uwolnieniu zablokowanych emocji związanych z traumatycznymi doświadczeniami, co prowadzi do głębokiego uzdrowienia i odzyskania równowagi emocjonalnej.
 2. Redukcja stresu i lęków: Dzięki brainspottingowi możesz nauczyć się regulacji stresu i lęków, co przekłada się na poprawę jakości życia i ogólnego samopoczucia.
 3. Poprawa samoakceptacji i pewności siebie: Terapia brainspottingu pomaga w rozwijaniu większej akceptacji siebie i swoich emocji, co prowadzi do wzrostu pewności siebie i pozytywnego poczucia własnej wartości.
 4. Odkrycie potencjału osobistego: Przez odkrywanie i przetwarzanie wewnętrznych blokad, brainspotting umożliwia rozwój osobisty i odkrywanie własnego potencjału do zmiany i rozwoju.
 5. Poprawa relacji interpersonalnych: Uwalnianie traum i negatywnych emocji za pomocą brainspottingu może mieć pozytywny wpływ na relacje z innymi, umożliwiając tworzenie zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących powiązań.
 6. Zwiększenie skupienia i koncentracji: Terapia brainspottingu wspomaga rozwój umiejętności skupienia uwagi, co może być szczególnie pomocne dla osób z trudnościami w koncentracji i nadmiernym rozproszeniem.
 7. Poprawa jakości snu: Poprzez rozwiązanie emocjonalnych blokad, brainspotting może przyczynić się do poprawy jakości snu i łagodzenia problemów związanych z bezsennością.
 8. Wzrost kreatywności: Odkrywanie i przetwarzanie emocji za pomocą brainspottingu może odblokować twórczy potencjał i inspirację, co sprzyja rozwijaniu kreatywności.