Specjaliści – Będzin

 mgr Marta Byrgiel

mgr Marta Byrgiel

 • Psycholog, psychoterapeuta w zakresie zdrowia psychicznego,
 • specjalista psychoterapii uzależnień,
 • psychoterapia indywidualna dla dorosłych,
 • psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • psychoterapia par.

Jestem dyplomowanym psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Jestem Kierownikiem Prywatnego Ośrodka Uzależnień „Wiosenna” Ściejowice. Mam ukończone liczne kursy, szkolenia, certyfikaty z zakresu: pracy z pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, profilaktyki pomagania pacjentom z nałogami behawioralnymi, psychoterapii dzieci, poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń osobowości borderline. Zajmuję się również tematyką kryzysu samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną. W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swoim pacjentom bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

mgr Sylwia Makal

 • Psychoterapeuta w zakresie zdrowia psychicznego
 • specjalista terapii uzależnień
 • psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych,
 • psychoterapia młodzieży (od 16 r.ż.)

W trakcie przygotowań.

mgr Aleksandra Zawadzka

 • Psycholog, terapeuta w zakresie zdrowia psychicznego
 • terapia indywidualna dla osób dorosłych,
 • coach i mentorka

Jestem psychologiem w specjalności klinicznej dorosłego człowieka. Specjalizuję się również
w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu jako terapeuta in p.
W mojej pracy kieruję się wartościami jak otwartość, akceptacja i zrozumienie. Szanuję
różnorodność i indywidualność każdej osoby, niezależnie od przekonań, orientacji czy
wyborów życiowych. Tworzę bezpieczną przestrzeń, w której klienci mogą dzielić się swoimi
uczuciami i doświadczeniami.
W czym mogę Ci pomóc?
Zaburzenia nastroju – obszar powodujący cierpienie, utrudniający codzienne funkcjonowanie.
Wpływa na postrzeganie rzeczywistości i siebie, dający pobudzenie lub osłabienie
emocjonalne, zmienia aktywność codziennego dnia. To może być spadek nastroju, depresja,
ChAD.
Kryzysy – ostre, przejściowe zmiany, które mogą zakłócać Twoją równowagę psychiczną i
powodować cierpienie. Kryzys rodzi się gdy sytuacja przekracza Twoje możliwości oraz
wypracowane strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To może być rozstanie, rozwód,
samotność, zdrada, strata, kryzysy rozwojowe jak kryzys wieku średniego czy pustego
gniazda.
Rozwój osobisty – naturalna potrzeba każdego człowieka do rozwoju i zmiany. Tu nie musi
wydarzyć się żadna trudna, dramatyczna sytuacja abyś chciał/a pracować nad sobą. To praca
nad wyzwaniami ale też rozwój zasobów, mocnych stron. To może być komunikacja,
asertywność, praca ze stresem czy emocjami.
Rozwój zawodowy – obszar wypalenia zawodowego, poszukiwania nowej ścieżki rozwoju,
radzenia sobie ze zmianą i lękiem z tym związanym, rozwój osobistych kompetencji.
Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek. Jest formą dyskryminacji pośredniej. Może
sprawić, że pozorne kryterium lat spowoduje dysproporcje w zakresie możliwości osoby lub
grupy. Ageizm odnosi się do tego, jak myślimy (stereotypy), czujemy (uprzedzenia) i
postępujemy (dyskryminacja) wobec innych lub nas samych ze względu na wiek.
Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne!

mgr Katarzyna Tarza

 • Psycholog,
 • psychoterapeuta w zakresie zdrowia psychicznego,
 • psychoterapia indywidualna dla dorosłych.

Jestem absolwentką jednolitych magisterskich studiów na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas studiów realizowałam dwie ścieżki specjalizacyjne: Psychologia kliniczna i Psychologia zdrowia i jakości życia.
Jestem również terapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Ukończyłam także szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania oraz z Wstępu do Dialogu Motywującego.
Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Dziennym Ośrodka Feniks w Katowicach oraz w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.
Ponadto współpracowałam z Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie koordynowałam badania naukowe. Aktualnie pracuję również jako psycholog szkolny i dokształcam się w ramach studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.
Moje główne zainteresowania kliniczne to zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości.
Staram się stale podnosić swoje kompetencje, a pracę superwizuję w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.
Zapraszam osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną.

 mgr Weronika Stodulska

mgr Weronika Stodulska

 • Psychotraumatolog,
 • terapeuta brainspotting,
 • coach i mentor,
 • trener umiejętności miękkich,
 • terapia osób dorosłych,
 • mentoring rodzicielski.

Jestem dyplomowanym Psychotraumatologiem, Terapeutą w nurcie brainspotting, dyplomowanym Coachem i Mentorem, Trenerem umiejętności miękkich. Zajmuję się wsparciem psychologicznym osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć zagrażających życiu i zdrowiu. Pracuję w obszarze kryzysów emocjonalnych, doświadczeń związanych z przemocą fizyczną, psychiczną oraz objawami depresji i dysocjacji. Z klientem/pacjentem staram się stworzyć bezpieczną relację, tak by zneutralizować skutki traumy, oswoić lęk i zminimalizować stres. Zajmuję się także szeroko pojętą zmianą, obejmującą m.in. plany życiowe/ zawodowe, rozwój osobisty, zdrowie, karierę. W swojej pracy używam metafory, relaksacji, odpowiednich technik oddechowych, metod radzenia sobie ze stresem, a także elementów bioenergetyki wg A. Lowena. Pomagam pacjentom/ klientom odkryć ich prawdziwy potencjał i możliwości. Dodatkowo przeprowadzam autorskie szkolenia i warsztaty z właściwej komunikacji, asertywności, interwencji kryzysowej, metod radzenia sobie ze stresem. Pracuję z dorosłymi,

 mgr Weronika Cedrowicz

mgr Weronika Cedrowicz

 • Psycholog, psychoterapeuta w zakresie zdrowia psychicznego,
 • specjalista psychoterapii uzależnień,
 • psychoterapia indywidualna dla dorosłych.

Jestem dyplomowanym psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, psychoterapeutą psychodynamicznym- w trakcie ubiegania się o certyfikat akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pomagam w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych. Zajmuję się również leczeniem zaburzeń osobowości. Wspieram pacjenta w osiągnięciu równowagi emocjonalnej i poradzeniu sobie z aktualnymi kryzysami psychologicznymi dotyczącymi indywidualnej problematyki pacjenta jak również z trudnościami w sferze zawodowej czy w relacjach międzyludzkich. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Jako psycholog i psychoterapeuta kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

mgr Jolanta Patrzyńska

mgr Jolanta Patrzyńska

 • Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
 • psychoterapia indywidualna dla dorosłych, pomoc dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych

Tel: 505-109-373

Zajmuję się problemami alkoholowymi oraz z obszaru używania innych substancji psychoaktywnych, zachowań nałogowych, behawioralnych. Oferuję Państwu konsultacje, porady, terapię dla osób i członków rodzin dotkniętych powyższymi problemami. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej.

Moje obszary pomocy:

 • terapia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
 • terapia osób uzależnionych behawioralnie (hazard, komputer, internet, praca, zakupy, kredyty i tzw. holizmy),
 • terapia osób doświadczających problemów z osobami uzależnionymi.
Angelika Śniegocka

mgr Angelika Śniegocka

 • Psychoterapia indywidualna dla dorosłych,
 • specjalista w zakresie wypalenia zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne w kryzysie życiowym,
 • coach i mentor zawodowy.

Prowadzę konsultacje i terapię osób dorosłych zmagających się z problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach i kontaktach interpersonalnych, niską samooceną, borykających się z życiowym bądź zawodowym kryzysem.

Jestem coachem rozwoju zawodowego od 2008 roku (międzynarodowy certyfikat ICC), a także psychoterapeutką w trakcie szkolenia w 5-letniej akredytowanej szkole psychoterapii. Ukończyłam dwuletnią Szkołę Psychoterapii Zorientowanej na Proces oraz podyplomowe Studium Psychoterapii i Treningu Grupowego. Swoje kompetencje rozwijam uczestnicząc w szkoleniach m.in. z Terapii Schematów, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz wielu innych. A swoją pracę poddaję superwizji.

Mam 14-letnie doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi kryzysem zawodowym. Jestem autorką trzech książek z tego obszaru oraz mentorką Fundacji Liderek Biznesu.

Zapraszam osoby zmagające się z:

 • Depresją lub lękiem,
 • wypaleniem zawodowym,
 • długotrwałym stresem,
 • trudnościami i konfliktami w pracy,
 • zdradą, rozwodem, trudnymi emocjami w związku,
 • niską samooceną,
 • trudnościami spowodowanych pracoholizmem własnym lub bliskiej osoby,
 • trudnymi uczuciami tj. smutkiem, przygnębieniem, lękiem, złością, poczuciem osamotnienia, poczuciem winy, wstydem, żalem czy rozczarowaniem lub brakiem nadziei i sensu,
 • stojące przed podjęciem ważnej życiowej decyzji.

Możesz u mnie liczyć na zaufanie i życzliwość, ale nie tylko. Wiem, że każdy z nas potrzebuje czasem głaska, a czasem kuksańca, albo jakiegoś impulsu, który wyzwoli działanie.

Małgorzata Musioł

mgr Małgorzata Musioł

 • Pedagog,
 • oligofrenopedagog,
 • konsultacje dla par i małżeństw,
 • terapia indywidualna dla dzieci, młodzieży,
 • konsultacje rodzicielskie.

Magister psychopedagogiki, profilaktyki i resocjalizacji. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Terapii par i małżeństw – w ujęciu systemowym. Cały czas biorę czynny udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach takich jak: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, profilaktyka przemocy rówieśniczej, depresja dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy domowej, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR I stopień, Trening zastępowania agresji TZA I i II stopień, Trening umiejętności społecznych (TUS), Terapia ręki, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Beata Małczak

mgr Beata Chojnacka

 • Psycholog,
 • psychoterapeuta w trakcie szkolenia,
 • coach,
 • trener umiejętności miękkich,
 • wsparcie i konsultacje psychologiczne,
 • terapia dorosłych i młodzieży.

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Na co dzień pracuję jako psycholog wspierając osoby dorosłe oraz młodzież w rozwiązywaniu trudności spowodowanych kryzysami, zaburzeniami adaptacyjnymi,   konfliktami w rodzinie, problemami emocjonalnymi, przeciążeniem psychicznym, niską samooceną, trudnościami w relacjach i kontaktach interpersonalnych. Pomagam osobom zmagającymi się z depresją, stratą osób bliskich, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, które doświadczyły zdrady
w związku lub zawodu miłosnego.

W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie relacji terapeutycznej opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu. Ważne jest dla mnie towarzyszenie klientowi w jego trudnościach, wspieranie go i pomaganie w zmianie, rozwoju i osiąganiu celów. W pracy wykorzystuję techniki relaksacyjne, metaforę, rysunek, mindfulness.

Swoje kompetencje rozwijam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Anna Pietruszka

mgr Anna Pietruszka

 • Psycholog,
 • psychoterapeuta w zakresie zdrowia psychicznego,
 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych.

Jestem dyplomowanym psychologiem o specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia rozwoju człowieka. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresie terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT.

Pomagam w leczeniu lęku społecznego, zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i psychoz. Dodatkowo wspieram klienta podczas leczenia stanów medycznych, np. takich jak przewlekły ból, nadużywanie substancji, cukrzyca.

Swoje doświadczenie zdobywałam m. in w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych AMICUS w Częstochowie, na oddziale ogólnopsychiatrycznym męskim Szpitala Klinicznego im. Dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznym w Kamieńcu.

W mojej pracy bardzo istotna jest relacja wspierająca, która jest podstawą relacji terapeutycznej. Dlatego mój styl pracy jest empatyczny, uważny i ukierunkowany na klienta.

W mojej praktyce zawodowej przywiązuję dużą wagę do etyki zawodowej (w oparciu o Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Mgr Wiktoria Waliczek

mgr Wiktoria Waliczek

 • Psycholog, psychoterapeuta w zakresie zdrowia psychicznego
 • specjalista psychoterapii uzależnień,
 • psychoterapia indywidualna dla dorosłych,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Poradnictwo psychologiczne

Jestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Instytucie Gestalt. Mam ukończone szkolenia z zakresu terapii schematów, terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego, psychodramy i innych metod terapeutycznych. Pracowałam w szpitalu psychiatrycznym, ośrodku leczenia uzależnień oraz poradni leczenia zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień.Pomagam w sytuacji:

 • stałego napięcia, kryzysu,
 • stresu,
 • nerwicy,
 • depresji,
 • zaburzeniach osobowości,
 • trudności w relacjach,
 • trudnościach psychosomatycznych,
 • lęku,
 • wypalenia zawodowe,
 • Uzależnienia behawioralne oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki)

W swojej pracy zwracam uwagę na widzenie człowieka w ujęciu holistycznym, tzn. zwracam uwagę na wszystkie wymiary egzystencji: cielesny, emocjonalny, poznawczy, społeczny i duchowy (etyczny). Pracuje pod stałą superwizją.

Magdalena Potyrała

mgr Magdalena Potyrała

 • Psychoterapeuta w trakcie szkolenia,
 • psychoterapia indywidualna dla dorosłych,
 • psychoterapia młodych dorosłych,
 • wsparcie psychologiczne.

Jestem dyplomowanym pedagogiem oraz terapeutą w trakcie szkolenia w Katowickim Instytucie Psychoterapii, w nurcie integracyjnym: systemowo-ericksonowskim. Ponadto ukończyłam kurs „Terapia lęku, załamania nerwowego i wyczerpania emocjonalnego”.

Doświadczenie zdobywałam na oddziale zamkniętym Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Pracowałam z osobami dotkniętymi zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi i z osobami cierpiącymi na chorobę afektywną dwubiegunową oraz schizofrenię. Stale poszerzam swoje kompetencje.

Na pomoc mogą u mnie liczyć:

 • osoby w kryzysie psychicznym,
 • osoby borykające się z trudnościami w relacjach,
 • osoby z zaburzeniami adaptacyjnymi,
 • osoby z zaburzeniami lękowymi,
 • osoby dotknięte Chad i schizofrenią.

W pracy z pacjentami niezmiernie ważna jest dla mnie uważność na drugą osobę, budowanie relacji, w której pacjent czuje się bezpiecznie i komfortowo, gdzie odnajduje gotowość do pracy nad sobą i odwagę do zmierzenia się z trudnościami.

Angelika Patrzyńska-Skóra

Coach kognitywny, coach mocnych stron Angelika Patrzyńska-Skóra

 • coaching indywidualny,
 • coaching grupowy,
 • konsultacje/program rozwojowy w zakresie wyników badania talentów Gallupa.

Jestem coachem kognitywnym oraz coachem mocnych stron. Ukończyłam psychologię w biznesie, kursy coachingu indywidualnego oraz grupowego a także studium terapii i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR). W mojej pracy z klientami kładę duży nacisk na wykorzystanie narzędzi coachingowych, metod kognitywnych oraz technik TSR. Szczególnie bliska jest mi praca z metaforą oraz kartami Points of You – praca z obrazem, słowem i pytaniem jest dla klienta momentem refleksji i odkrywania własnych myśli, co daje niesamowite efekty.

Zapraszam do pracy rozwojowej osoby, które:

 • chcą budować pewność siebie,
 • mają trudności z wyrażaniem swoich opinii i potrzeb,
 • nie potrafią się zmotywować i odkładają zadania na później,
 • nie czują satysfakcji z osiągnieć i uważają, że można było zrobić lepiej,
 • zamierzają wypracować pozytywne, wspierające nawyki,
 • mają trudności w zarządzaniu czasem,
 • swoje decyzje uzależniają od zdania innych,
 • chcą pracować nad swoimi mocnymi stronami (badanie Gallupa).

Działam zgodnie z kodeksem etycznym ICF, gwarantując bezpieczeństwo, zaufanie, uczciwość i profesjonalizm w procesie coachingowym.