Specjaliści – Mikołów


Jacek Dudziak

Jacek Dudziak

 • Certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 • psychoterapia indywidualna osób uzależnionych
 • psychoterapia indywidualna osób współuzależnionych

Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień. Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki). Mam doświadczenie w pracy w zakresie uzależnień behawioralnych m.in od hazardu. Pracuję również z osobami współuzależnionymi. Rozumiem, że nałóg dotyka nie tylko samego pacjenta uzależnionego, ale również jego rodzinę. Pomoc terapeutyczną znajdą u mnie osoby dorosłe oraz młodzież.

Mgr Marta Dąbek

Mgr Marta Dąbek

 • Psycholog,
 • wsparcie i konsultacje psychologiczne,
 • terapia zaburzeń odżywiania,
 • terapia indywidualna dla osób dorosłych.

Z wykształcenia jestem psychologiem, a studia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W trakcie studiów zdobyłam wiedzę z zakresu specjalności psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, w tym: Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ), diagnozę i terapię w nurcie poznawczo – behawioralnym pacjentów z depresją oraz zaburzeniami odżywiania. Obecnie odbywam roczne studium z leczenia zaburzeń odżywiania prowadzonego przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz cały czas poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Areszcie Śledczym. W swojej pracy korzystam z dobytków nurtu poznawczo – behawioralnego oraz psychodynamicznego. Pomagam pacjentom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami depresyjnymi czy lękowymi. Zajmuję się również problemami emocjonalnymi i kryzysami, żałobą po stracie, trudnościami w relacjach i kontaktach interpersonalnych czy samooceną. Pracuję również z pacjentami LGBT+. W mojej pracy stawiam na relację wspierającą, która jest podstawą relacji terapeutycznej.

Angelika Patrzyńska-Skóra

Coach kognitywny, coach mocnych stron Angelika Patrzyńska-Skóra

 • coaching indywidualny,
 • coaching grupowy,
 • konsultacje/program rozwojowy w zakresie wyników badania talentów Gallupa.

Jestem coachem kognitywnym oraz coachem mocnych stron. Ukończyłam psychologię w biznesie, kursy coachingu indywidualnego oraz grupowego a także studium terapii i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR). W mojej pracy z klientami kładę duży nacisk na wykorzystanie narzędzi coachingowych, metod kognitywnych oraz technik TSR. Szczególnie bliska jest mi praca z metaforą oraz kartami Points of You – praca z obrazem, słowem i pytaniem jest dla klienta momentem refleksji i odkrywania własnych myśli, co daje niesamowite efekty.

Zapraszam do pracy rozwojowej osoby, które:

 • chcą budować pewność siebie,
 • mają trudności z wyrażaniem swoich opinii i potrzeb,
 • nie potrafią się zmotywować i odkładają zadania na później,
 • nie czują satysfakcji z osiągnieć i uważają, że można było zrobić lepiej,
 • zamierzają wypracować pozytywne, wspierające nawyki,
 • mają trudności w zarządzaniu czasem,
 • swoje decyzje uzależniają od zdania innych,
 • chcą pracować nad swoimi mocnymi stronami (badanie Gallupa).

Działam zgodnie z kodeksem etycznym ICF, gwarantując bezpieczeństwo, zaufanie, uczciwość i profesjonalizm w procesie coachingowym.