Specjaliści – Mikołów

Joanna Gazda

mgr Joanna Gazda

  • Psycholog, psychoterapeuta w zakresie zdrowia psychicznego,
  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych,
  • psychoterapia młodzieży (od 17 r. ż.),
  • psychoterapia par,
  • interwencja kryzysowa.

Opis

Jestem dyplomowanym psychologiem, ukończyłam 5,5 letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w pracy indywidualnej, terapii par oraz w pracy z rodzinami. Ukończyłam I i II Stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dzięki studium zdobyłam doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy. Pracuję również z osobami, które nie radząc sobie z emocjami, rozwiązują swoje trudności stosując przemoc.